شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

تيناتك

+ دل مَـــن چــہ خُــردســآل است ســـــآده مے نِـِــگرد ســــآده مے خَنــ ــدد ســـآده مے پــوشَــ ــد دل مَـــن از تبـــآرِ ديــوآرهآے ِ کــآه گليـ ــست ســـآده مے افتـــ ـ ـد ســـآده مے شکنـــ ـد ســـآده مے ميـــرد دل مَـــن تـَنہـــــآ سَــخت مـيگِريــ َــد..
زيباست:)
تيناتك
ممنون عزيزم زيباديدي
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top