قرمز سبز آبي خاکستري
بنده، دانشمند نباشد مگر آنكه بر بالاتر ازخود حسد نورزد و فروتر از خود را خوار نشمرد [امام باقر عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت