شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] .
2-FDAN
به به شعر:)
#تبريزي
{a h=ANFD}2FDAN{/a} شعرازحضرت امام خميني است.:)
2-FDAN
{a h=beshnoazdelman}#تبريزي{/a} واو:-oچه خوب:)
پرياa
پرمعني
قشنگ :)
#تبريزي
{a h=ANFD}2FDAN{/a} :)
#تبريزي
{a h=Doktaringlab1}پريا دخترانقلاب{/a} ممنون
#تبريزي
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} ساغول اوزون قشه:)
{a h=beshnoazdelman}#تبريزي{/a} :)@};-
mp3 player شوکر
#تبريزي
رتبه 61
33 برگزیده
170 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top