شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] #شور_و_شعور: اخيراعده اي توفضاي مجازي وتوپارسي هم بنده يکي دومورد ديده ام بااستنادبه کلامي از#دکتر_شريعتي،اينکه حسين بيشترازآب تشنه لبيک بود وبه جاي افکارحسين،زخم هايش رابه ما نشان داده اند،به صورت تلويحي به عزاداريها،مي تازند. #نکاتي را ذيلا ازباب تنوير،معروض مي دارم. 1_ازلحاظ روانشناختي،رفتارهاي انسان متاثراز،يه عده رفتارانگيزشي وشناختي است،عزاداري وروضه خواني،دروجودآدمي شوروسوزايجادمي کند(رفتارانگيزشي)وآدمي را به حرکت وامي دارد، 2_مطالعه وبررسي هدف قيام اباعبداله،درانسان شناخت(رفتارشناختي ومعرفتي)،بايدهم شورباشدوهم شناخت وشعور،يکي کافي نيست،#هم_بايد_حسين_را_شناخت،وهم بايد#عزاداري،کرد، 3_اگر بخواهيم،اين نسيم وزان حسيني،درجان ودل ما اثربگذاردودرمال موثرافتد،بايد،هردوباشد، هم#شناخت_هدف_و_خود_اباعبداله، وهم#عزاداري وروضه خواني، اگرشما بهترين شناخت را ازحسين داشته باشيد،ولي بدون شوروسوز،مثل اينکه يه ماشيني داريدکه چراغ هاي خوب وتيزي دارد،اما انرژي وسوخت ندارد،چنين خودرواي بدرد،نمي خورد. 4_باتمام احترامي که به#دکتر_شريعتي،دارم،نقدهاي هم به آثارايشان دارم،که درقالب ما وشريعتي،به چاپ رسيد،(البته با اسم شناسنامه اي بنده،نه بااين اسم مجازي ما)،وحسين هم تشنه آب بود وهم لبيک،وهم بايدبرزخمهايش گريست وهم بايدافکارش را شناخت،البته#نظر_دکتر،ناظربرعزاداري بدون شناخت وتوام باتحريف است،چون متن کامل سخنراني ايشان راگوش داده ام، 5_البته الان وضعيت خيلي خوب شده است،هم عزاداري وروضه هست وهم مباحث شناختي ومعرفتي،بنده خودم،هرشب دوسخنراني دارم،که کلا معرفتي وشناختي است،البته به صورت کاربردي وانطباق باجامعه فعلي، #آخردعواناان الحمدلله رب العالمين. #دوستان_و_سرورانم، دراين ايام ازهمه شما،التماس دعاي خيردارم. ياحسين. #جوادتبريزي
#تبريزي
#نکته_مغفول_مانده:اين نکته را هم بايد برمطالب فوق بيفزايم که عزاداري براي اباعبداله ازجمله سيره اهلبيت مي باشد،که اهل بيت،ازشعرادعوت مي کردندوبه عزاداري وشعرخواني دررثاء اباعبداله مي پرداختند،که نمونه اش #کميت_شاعر، #دعبل،هست.... #جوادتبريزي
2-FDAN
شريعتي آدم بي عقلي نبوده...ي زمانيم ميگفتن امام خميني گفته آب و برق و گاز مجاني ميشه... امام حسين اگر تشنه لبيک بود اون در مورد منطق و تفکر آدميه و تشنگي يک احساس غريزي براي تامين کردن بدن انسان از لحاظ انرژي هست حالا اون تشنگي لبيک انرژي دهنده روح در کنار جسم هست يک جورايي ميخواسته بگه امام حسين اگر يار بيشتري ميداشت اميدش بيشتر از اينها بود و قطعا پيروز ميشد...
2-FDAN
اينا حاشيست خدا عزاداري هامون رو قبول کنه انشاالله:) تفکر حسيني نياز به بحث زيادي داره:)
#تبريزي
{a h=ANFD}2FDAN{/a} انشاله،عزاداري همه قبول باشه
2-FDAN
{a h=beshnoazdelman}فريادعدالت{/a} انشاالله
ساعت دماسنج
#تبريزي
رتبه 60
33 برگزیده
174 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top