شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

تبريزي

+ [تلگرام] .
تبريزي
امشب شب ميلاد امام هادي علي النقي است،انشااله درسايه دعاي آن حضرت همه مخصوصا اهالي پارسي وتخصيصا مجردا،خوشبخت وسعادتمندشوند.....الهي آمين...#محسن
mp3 player شوکر
تبريزي
رتبه 78
15 برگزیده
148 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top