شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ اين چه حـرفيست که در عالم بالاست بـهـشـت ؟ هـر کجا وقت خـوش افـتـاد همانجاست بـهـشـت دورخ از تيــــرگي بـخت درون تـــــو بــود گـردرون تـيــره نباشد هـمه دنيــــاست بـهـشـت . جناب صائب تبريزي
ساعت ویکتوریا
زندگي كارواني
رتبه 95
1 برگزیده
514 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top