بخش های مرتبط
پيام
mp3 player شوکر

هما

+ خيالت .... خسته ام بگذار بخوابم که شب از نيمه گذشت اين داغي تب هم از نيمه گذشت حس مي کنم اين نفس نفس ها مرگ است جان تا لبم آمد و لب از نيمه گذشت . . بداهه...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
هما
*الان *خيلي آرومم ..* قلبم آرومه*.. فقط نمي دونم چرا قلبم داره از جا کنده ميشه ! الان حالم خيلي بهتره ..ولي نمي دونم چرا قلبم مثِ مشت تو سينم کوبيده ميشه!!*13:4 ظهر سه شنبه*
هما
.................................
mp3 player شوکر