قرمز سبز آبي خاکستري
آن كه نهان خود را اصلاح نمايد خدا آشكار او را نيكو فرمايد ، و آن كه به كار دينش پردازد خدا كار دنياى او را درست سازد ، و آن كه ميان خود و خدا را به صلاح آرد ، خدا ميان او و مردمان را نيكو دارد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت