قرمز سبز آبي خاکستري
شما را به پنج چيز سفارش مى‏كنم كه اگر براى دسترسى بدان رنج سفر را بر خود هموار كنيد ، در خور است : هيچ يك از شما جز به پروردگار خود اميد نبندد ، و جز از گناه خود نترسد ، و چون كسى را چيزى پرسند كه نداند شرم نكند كه گويد ندانم ، و هيچ كس شرم نكند از آنكه چيزى را كه نمى‏داند بياموزد ، و بر شما باد به شكيبايى كه شكيبايى ايمان را چون سر است تن را ، و سودى نيست تنى را كه آن را سر نبود ، و نه در ايمانى كه با شكيبايى همبر نبود . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت