قرمز سبز آبي خاکستري
بارالها ! من از تو خشنودي به قضايت، بركت مرگِ پس از زندگي، خوشي زندگي پس از مرگ، لذّت نگريستن به رخسارت، شوق ديدار و ديدنت بي تنگنايي زيانبار و يا فتنه اي گمراه كننده را خواستارم . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت