شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

*هما*

+ بانويي هستم از جنس لحظه ها لحظه هايي که آرام آرام پر ميشود ار شقايق هاي رويايي شهر آرزوها پيوند خورده ام با شکوفه هاي باراني دلتنگم ! نميدانم !!!! کسي هنوز بايد بداند نشاني خانه ي شکوفه ها را 14:50 دوشنبه 28 فروردين@};-
* همين است داستان بانوي دشت رويا..... *
بسيار عالي مادر جان.... دستتون درد نکنه.... خيلي زيبا نوشتيد.:) @};-
بح بح... پر از حس هاي خوب
*هما*
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} فدات عزيزم .. قابل شما رو نداشت گلم :-) @};-
*هما*
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} قربونت گلم.. قابل شما نداشت عزيزم =) @};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} زنده باشيد... يک يادگار به ياد ماندني شد مادري@};- :)
*هما*
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} به خاطر همين زمان و تاريخ بهش دادم عزيز.. به قولي يهويي:-)
:)کار خوبي کرديد.
*هما*
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :) @};-
بسيار زيبااااااا@};-
*هما*
{a h=LahzehayeBarani}?حرف دل{/a} زيبا نيگاهِ شماست عزيز دلم@};-
خييييييلي زيبا@};-
*هما*
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} نيگاهت زيباست خيلي قربونت برم :) @};-
چراغ جادو
*هما*
11 امتیاز
158 برگزیده
244 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top