بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا

هما

+ بانويي هستم از جنس لحظه ها لحظه هايي که آرام آرام پر ميشود ار شقايق هاي رويايي شهر آرزوها پيوند خورده ام با شکوفه هاي باراني دلتنگم ! نميدانم !!!! کسي هنوز بايد بداند نشاني خانه ي شکوفه ها را 14:50 دوشنبه 28 فروردين@};-
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
* همين است داستان بانوي دشت رويا..... *
بسيار عالي مادر جان.... دستتون درد نکنه.... خيلي زيبا نوشتيد.:) @};-
بح بح... پر از حس هاي خوب
هما
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} فدات عزيزم .. قابل شما رو نداشت گلم :-) @};-
هما
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} قربونت گلم.. قابل شما نداشت عزيزم =) @};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} زنده باشيد... يک يادگار به ياد ماندني شد مادري@};- :)
هما
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} به خاطر همين زمان و تاريخ بهش دادم عزيز.. به قولي يهويي:-)
:)کار خوبي کرديد.
هما
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :) @};-
بسيار زيبااااااا@};-
هما
{a h=LahzehayeBarani}?حرف دل{/a} زيبا نيگاهِ شماست عزيز دلم@};-
خييييييلي زيبا@};-
هما
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} نيگاهت زيباست خيلي قربونت برم :) @};-
چراغ جادو