قرمز سبز آبي خاکستري
رحمت خدا، حاملان قرآن را فرا گرفته استو آنان به نور خداوند ـ عزّوجلّ ـ پوشيده شده اند. اي حاملان قرآن ! با بزرگداشتِ كتابش با خدا دوستي كنيد، تا شما را بيشتردوست بدارد و شما را محبوب خلقش گرداند. [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت