شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

*هما*

+ اين درد به جان ما هم افتاد اي كاش كه درد ها نمي بود با چالش سخت زندگاني اين گونه نبرد ها نمي بود اسفند 95
اي کاش
*هما*
{a h=u97e52ed81232268f} ترخون بانو {/a} @};-
*هما*
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} نگاهت زيباست گلم@};-
بزرگواريد مادرجان.
*هما*
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} فدات گلم@};-
@};-
*هما*
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} :) @};-
تسبیح دیجیتال
*هما*
11 امتیاز
158 برگزیده
244 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top