قرمز سبز آبي خاکستري
آنكه به نوايى رسيد خود را از ديگران برتر ديد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت