شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ غروبه، باز بارون تو چشامه يه دنيا، درد پنهون تو چشامه سرِ كوه بلند بنشينُم اِمشو يقين دارُم كه كارون توچشامه
چقدر زيبا مادر جان:(
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنون عزيز دلم@};-
بسيار زيبا @};-
هما بانو
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} ممنون هانيه عزيزم@};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} فداي مادرهما جون خودم@};-
هما بانو
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} @};-
هما بانو
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} :-)@};-
mp3 player شوکر
هما بانو
11 امتیاز
160 برگزیده
267 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top