شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] هوالمحبوب آذر..؟ ته تغاري پاييز..! خودت رو لوس کن براي آنکه تو را دوست مي دارد نازِ تو را باران مي کشد فرزند آخر پاييز..! #من.تو.خدا
حسرت فهم درست
ديروز 9:18 صبح
(:@};-
@};-
خيلي زيبا افرين@};-
چه استعاره قشنگي
خيلي قشنگ @};-
مبارز..
چه دلبري ميکنن کلمات@};-
{a h=Arbitrary}? پست دل?{/a} @};-
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} ممنونم از نگاهت(:@};-
{a h=aqilsaleh}عقيل صالح{/a} چه نظر قشنگي:-D
{a h=Imamezaman}2امام زمان{/a} متشکرم (:@};-
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} مرسي از انرژي مثبت شما(: @};-
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} چه احساس قشنگي :)
هما بانو
وااااااااي خيلي قشنگ =) @};- و چقدر خوشحالم از حضور دوباره ات گلم :-D
{a h=aqilsaleh}عقيل صالح{/a} تشکر از لطف و نظرتون(:
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} مممنونم هما بانو جااانم(: @};- خيلي محبت داريد؛ منم در کنار شما احساس خوبي دارم @};-
سپاس
بح بح
قشنگ
هما بانو
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} خواهش ميکنم جان دلم :-) به قول برازجوني ها قربون ِ محبتت:-D @};-
{a h=aqilsaleh}عقيل صالح{/a} تشکر از شما
{a h=taninearamesh}طنين آرامش{/a} سلام . چه عجب ؟؟/ ممنون از حضورتون(:
{a h=eshgekhas}رهگذر تنها...{/a} نگاه شما زيباست
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-
ممنون از حسن انتخاب دبيران@};-
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top