قرمز سبز آبي خاکستري
[ و به عبد اللّه پسر عباس در باره نظرى كه داده بود و امام موافق آن نبود فرمود : ] تو راست كه به من نظر دهى و اگر نپذيرفتم از من اطاعت كنى . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت