شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] پسرم با تمام مداد رنگي هاي دنيا به هر زباني که بداني يا نداي خالي از هرتشبيه و استعاره و ايهام تنها يک جمله برايت خواهم نوشت دوست دارم فرزند عزيز تر از جانم
خدا نگهدارش بهشه
اي جاااانم :) ما شا الله بزرگ شده :-) @};-
چراغ جادو
باغ آرزوها
رتبه 87
8 برگزیده
667 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top