شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا

سجاد24

+ اين جشن ماتمي است که تجليل مي شوذ

سجاد24

+ اَلّلهُمَّ فُکَّ کُلَّ اَسيرٍ .......... اسير شده ام .. در هواي نفس
سجاد24
يکي اسير شده بود و يکي آوراه
چراغ جادو
سجاد24
رتبه 0
0 برگزیده
7 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
سجاد24 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top