شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

ناهيد-5

+ 01- هميشه از نام خانوادگي شما استفاده مي‌شود. 02- مدت زمان مكالمه‌ي تلفني شما حداكثر30 ثانيه است.
ساعت ویکتوریا
ناهيد-5
رتبه 0
0 برگزیده
167 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
ناهيد-5 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top