قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، زيباست و زيبايي را دوست داردو خوش دارد كه اثر نعمت خود را در بنده اش ببيند . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت