شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ هنوز عاشقم دنيايه دردم/ مثله پروانه ها دورت ميگردم
عطا
89/4/8
واي خدا تنفر داره دختره
اوهوم فقط شعرشو ميخواستم
صادق م
چه حرف گوشكنند بعضي هاااااااااا
بله البته بعضي هاااااااااااااااااا
درب کنسرو بازکن برقی
عسل .حسام نامي
رتبه 0
0 برگزیده
180 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عسل .حسام نامي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top