شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
درد و دل و شوخي و.....

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ باهرکس ميشه خنديد ولي فقط در آغوش يک نفر ميشود گريه کرد
Mi amor
98/7/26
*2ara*
تو آغوش کسي گريه نکن ! اساسا بخند گريه نکن ...مگه چن روز زنده ايم؟..والا
تک دل❤ღ
:D
:D ههههههههههه
تك انديش
زيبا بود
ساعت دماسنج
گروه من و تو
vertical_align_top