شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
درد و دل و شوخي و.....

پيام‌هاي اتاق

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ شايد چون....... شايد....... تو بگو دليلشو دليلي داري براي گفتن؟ براي رفتن . براي شکستن يه احساس . يه باوري که ترک برداشت..... شايد ندونستن دليلش برام بهتر باشه
Mi amor
98/7/26
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
گروه من و تو
vertical_align_top