شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
درد و دل و شوخي و.....

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ *ادعاي عاشقي هر روز خيلي مي كند او مرا خائن, خودش تشبيه ليلي مي كند خائن آن شخصي ست كه از بهر فرار از دست من رفته تنظيمات را last seen recently مي كند??*
ساعت دماسنج
گروه من و تو
vertical_align_top