شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ آشنايان گرامي سلام نمي دونم چند وقته منو توي ليست دوستاتون دارين ولي خداييش توي ليست دوستاتون هستم يا توي ليست تبليغتون چون از روزي که آي ديتون رو تاييد کردم هيچکدوم براي احوال پرسي و اين چيزا پيغام ندايد ، حتي يه نفر نپرسيد زنده اي؟ تنها چيزي که بدستم رسيد اين جملات بود ، من آپديت کردم ، به من سر بزن ، من منتظرم ، من ... من ... من پس دوستي توي پارسي بلاگ هيچ معني اي نداره ؟ ليست دوستان فقط يه شعاره ؟ لطفا از کساني كه هنوز پي به معجزه دوستي نبردن خواهش ميکنم اسم منو از ليستشون حذف کن و يا واقعا يه دوستي حقيقي رو شروع کنن . هر کي خواست علي علي
mp3 player شوکر
مهدي ربيعي
رتبه 0
0 برگزیده
68 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مهدي ربيعي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top