شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ چرا يه نفر ژيدا نميشه دست ما پاييزيا رو هم بگيره ، آخرش من از دست شما بي معرفتا ميرم معتاد ميشم « شوخي كردم به دل نگيريد » آپ كرده ايم خان والا ، تشريف بياوريد ، يا حق
ساعت ویکتوریا
مهدي ربيعي
رتبه 0
0 برگزیده
68 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مهدي ربيعي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top