شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا

MoHaMaD m.m

+ کاشـــــ در کودکي مان ? ميمــــــــانديمـــ ... که به جاي زخـــــــــم شدن دلـــــمان.... سر زانوهـايمانـــ زخمــــ ميشد !!!

MoHaMaD m.m

+ تنها چيزي كه فروغش به خاموشي نميگرايد،خاطرات پاك به ياد هم بودن است
mitra
91/6/24

MoHaMaD m.m

+ *دست به دامن خدا که مي شوم چيزي آهسته درون من به صدا مي آيد که... نترس! از باختن تا ساختن دوباره فاصله اي نيست...! *
mitra
91/6/24
*شاهد*
عکس=پرشين

MoHaMaD m.m

+ يه وقتايي دوست داري هيچ کسي رو نبيني ... تنها باشي ... هي چايي بريزي ... بخوري ... هي اشک بريزي ... کسي هي بهت نگه چي شده؟ نفس عميق بکشي ... آه بلند بکشي ... تنها باشي ... تنهاي تنها ...
mitra
91/6/24

MoHaMaD m.m

+ *شب قدر، گشاينده پنجره کشف و شهود بر منظر روح عارفان است.*

MoHaMaD m.m

+ هيچ گاه خودت را براي کسي شرح نده! کسي که دوستت دارد نيازي به اين کار ندارد و کسي که دوستت ندارد هرگز آن را باور نخواهد کرد...
ساعت دماسنج
MoHaMaD m.m
رتبه 0
0 برگزیده
189 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
MoHaMaD m.m عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top