شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

*پوريا*

+ گاهي وقت ها دلم تنگ مي شود براي همه ي کساني که يکروز با هم دعوا داشتيم !
تا جايي كه من ديدم و به خاطر دارم شيعيان هميشه با هم و پشت هم بودند ، گه گاه بحث دوستانه هم بوده اما مجادله هرگز
*پوريا*
کدام شيعه ؟ کدام پيرو ؟ کدام بنده بي گناه ؟
*پوريا*
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} بعيد ميدونم فکر ميکنم در مجلس اوکراين بود
عکسو:D
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top