شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

*ابرار*

+ بنام خدا زندگي! پس از اين براي فاطمه( سلام الله عليها) چه سخت خواهي شد! بلال! اذان بگو... بگذار فاطمه با شنيدن نام پدر از حال برود! و... فاطمه! غربت و مظلوميت پدر نيشترهايي که بر قلب مطهرش خورد رنج ها و عذابهايي که کشيد...از دست اين امت نا سپاس! و آينده اي که پر است از هجوم، آتش، سيلي... کداميک بيشتر آزارت مي دهد !؟ کدام؟ هيچکدام...«غربت علي !»
*ابرار*
:(
*امان از دل زهرا...*سلام الله عليها
*ابرار*
امان از دل زهرا :(
امان از دل زينب
علوي-12
ما مسيح مان را خودمان مصلوب کرديم...http://alaviyan.parsiblog.com/
*ابرار*
ممنونم..
دلآرام
:'(
مادر دلسوز امت داغدار تا هنوزم چشمهايش اشکبار بميرم براي مادرم زهراس شيدا
*ابرار*
...
هم در خانه وپهلوي حضرت زهرا س را شکستند هم دل حضرت را س را شکستند
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top