قرمز سبز آبي خاکستري
از ويژگيهاي مؤمن آن است كه از حرامها پاك باشد و در شبهه ها توقف كند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـ به علي عليه السلام ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت