شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
صديقه اژه اي
ديروز 7:19 صبح
صديقه اژه اي
کيستم من يک جهان سرشار راز
+ [وبلاگ] هست ادب
صديقه اژه اي
ديروز 7:19 صبح
صديقه اژه اي
دستم توبگير فارغ از هستم کن
+ [وبلاگ] عبد توام
صديقه اژه اي
ديروز 7:18 صبح
صديقه اژه اي
از عشق سخن بگو که تاجان گيري
صديقه اژه اي
ساقي مي ،باقيم بده مستم کن
صديقه اژه اي
ديروز 7:16 صبح
صديقه اژه اي
اين امدن ورفتن من بهر چه بود
صديقه اژه اي
ديروز 7:16 صبح
صديقه اژه اي
زندگي زيباست اما بي ،تو ،نه
صديقه اژه اي
ديروز 7:14 صبح
صديقه اژه اي
خودم اينجا ودل بود جايي
صديقه اژه اي
ديروز 7:12 صبح
صديقه اژه اي
سلام بر کبوتران سپيدبال
صديقه اژه اي
سوگند که بي تو لحظه اي نتوانم

صديقه اژه اي

+ اين لحظه ي حيات مرا فرصتي است ناب
صديقه اژه اي
ديروز 7:11 صبح
صديقه اژه اي
يارب تو مرا بحال خود وامگذار
چقد شما شبيه خالمي.خاله جان خودتي؟
+ [وبلاگ] خدايا
دوست دارم دوستم شيداي شيدا را طليعه صبح
منم شيدا ومفتون نگاهت
اي کاش...
ايکاش جهان ظلم ويران مي شد
آ رامش روح وجان ملت آقا اي اسوه صبر واستقامت آقاو.....
بارها گفته ام اي مردم خوب ايران بخدا دوست تر از رهبرمان نيست براي ماها
سلام... هيچ نميشود گفت مگر اينکه: خداوند به شما انگيزه و توان و توفيق بيشتر براي خدمت به اين عزيزان عطا کند...
عصرانه هاي پاييز دل انگيز را با چاشني عسل محبت در هم مي آميزم با آن معجوني مي سازم تا بدوستانم تقديم کنم
+ مي نويسم بخدا دوست از مهدي زهراي بتول بهر ما نيست
مي نويسم بخدا دوست تر از مهدي
درب کنسرو بازکن برقی
صديقه اژه اي
رتبه 0
0 برگزیده
237 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صديقه اژه اي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top