شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
+ [وبلاگ] کد رمز بازيهاي کامپيوتري - http://SarzamineCode.ParsiBlog.com/Posts/58/%98%cf+%d1%e3%d2+%c8%c7%d2%ed%e5%c7%ed+%98%c7%e3%81%ed%e6%ca%d1%ed/
د
90/3/21
د
کد بازي قلبها را داري؟ کد سيو کردن را و گاهي هم لاجرم ديليت کردن را
درب کنسرو بازکن برقی
سرزمين کد
رتبه 0
0 برگزیده
39 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
سرزمين کد عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top