شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ * گاه مي انديشم که شايد ... بشريت... در انتهاي رذايل اخلاقي خويش به سر مي برد ... که اينگونه بي مهابا ... مي تازد! مي جنگد ... و خون بهاي بسياري را به دوش مي کشد! جهان به کدام سو پيش خواهد رفت؟! شايد روزي در تاريخ آيندگان بنويسند: انسان ... گونه اي بود که هرگز خودش را آنگونه که شايسته است... کشف نکرد ! حتي در غرايز! * ------------------------- مرداد 97 #افروز_بانو ادامه در نظر اول
و کودکان ما ... قربانيان بي دفاعِ انديشه هاي کهنه ي ، پيرانِ ما هستند... و اما... صلح ... به داستاني اساطيري مي ماند... که سينه به سينه ... زبان به زبان... نقل خواهد شد!
بسيار عالي@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنونم عزيزم
{a h=beshnoazdelman}#تبريزي{/a} چوخ ممنون ، دقيقا همينطوره :)
@ زنده باشي ممنونم عزيزم
@};-
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top