شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ *من فکر ميکنم که خدا... چقدر مهر...بان بود که مرا آفريد! شايد کمي پس از خلقت من..‌ دستانم را گرفته باشد و گونه هايم را لمس کرده باشد... و به احتمال زياد در گوشهايم نجوا کرده است... انسان مهربانم...تو در تمام خلقت من منحصر به فردي ...آنقدر که هيچکسي را در دنيا شبيه تو نيافريدم ... امروز روز توست... بايد بروي و بياموزي ... بايد عشق بورزي ...* ---- ادامه نظر اول #خدا_مهربان_است #افروز_بانو
اين رسالت توست ! تورا به پيامبري ثانيه ها... مبعوث ميکنم .. ! پس لبخند را به تمامي لحظه ها بشارت ده ...
و من ... شايد کمي بغض کرده ام ... و حدس ميزنم بي آنکه بدانم ... در کلافگي يک عصر جمعه .. از دوري اش بارها گريسته ام !
نوشته شده به خط افروز_بانو ... در عصر شنبه اي آرام ... 12 خرداد 97
بسيار عالي.... آفرين:)@};-
مرسي انديشه نگار مهربون
مرسي مبارز جان ... @};-
*و من ... شايد کمي بغض کرده ام ... و حدس ميزنم بي آنکه بدانم ... در کلافگي يک عصر جمعه .. از دوري اش بارها گريسته ام ! -*
دوسش داشتم
يه دنيا ممنون آفتاب عزيزم بابت انرژي مثبتت :)
{a h=SHABshekan0313}?افروز بانو{/a} منم ممنون بابت نوشته ي خوبت افروز جانم:) ... چه اسمي برا نوشتت انتخاب ميکني
اسمي که شما انتخاب کردي عالي بود ... مرسي بابت لطفت عزيزم @};-
عالي.. آفرين @};-
عالــــي..زيبا
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top