شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ * مهربان فرزندم .... استوار باش ... بر سر حرف هايي که از درونت نشات ميگيرد ... آنچنان که دشنه ي هيچ نامردي تو را از حرف حق بازنگرداند ... و بدان ... که هرگز حق را چون تحفه اي زرين به تو نخواهند بخشيد ... بلکه چون ميراثي ستاندنيست... * ----------- #افروز_بانو 11 خرداد 97
@};-:)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} آيکن قلب :D
{a h=SHABshekan0313}?افروز بانو{/a} عزيزيد:)
فداي شما :)
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top