شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ مقداري کره تازه روي محل کبودي بماليد و به آرامي براي چند دقيــــقه ماساژ دهيد، در رفع کبودي و سوختگيهاي جزئي عالي عمل ميکند !??
{a h=Roozvashab}روزها و شب هاي زندگي{/a} خواهش :)
تسبیح دیجیتال
گروه زيبايي و حال خوب
vertical_align_top