شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ ? تهيه ي مخلوطي از آب ليمو و شکر و آب مي باشد اين مخلوط را طوري تهيه کنيد که شبيه به رب گوجه فرنگي باشد و سپس اين مخلوط را پشت لب بالاي خود بماليد و پس از 15 دقيقه آن را با آب سرد بشوييد و باز هم تاکيد مي کنيم که اگر مي خواهيد زودتر به نتيجه برسيد حتما اين عمل را به طور روزانه انجام دهيد.
اين براي چي خوبه؟
تسبیح دیجیتال
گروه زيبايي و حال خوب
vertical_align_top