شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

*زهرا.م

+ [تلگرام] چشم هايت برايم مثل همين خانه ي مادربزرگ است ... هزاران هزار قصه دارد ...
*زهرا.م
عکس : زهرا.م
*زهرا.م
متن:فرشاد بيات
زيبا...:)@};-
خونه مادربزرگا آخر صفاست
چه ناز :)
هما بانو
واي زهرا جان خيلي زيبا.. خيلي :) @};-
*زهرا.م
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنونم :)
*زهرا.م
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} اوهوم :)
*زهرا.م
{a h=eshgekhas}رهگذر تنها...{/a} :)
*زهرا.م
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} متشکرم همابانوي گرامي :)@};-
خيلي زيبا
*زهرا.م
{a h=golvaje77}شبستان نور{/a} ممنون :)
{a h=Patoghedokhtarha}زهرا.م{/a} B-)
*زهرا.م
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} :)
mp3 player شوکر
*زهرا.م
رتبه 18
120 برگزیده
2847 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top