شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ يه سئوال: دواي آدمي که توي عشق شکست مي خوره چيه!؟ يه جمله بگيد...
+ جامعه پر از چيز شده! مواظب باشيد عشقتون چيز نبره!
+ خدا بزرگترها را از ما نگيره گه چراغ راه ما هستند...
+ هر چيزي بهايي دارد و اما عشق...!
+ ادامه دارد...
+ بحث ازدواج ادامه دارد...
+ قابل توجه دوستاني که بحث ازدواجو پيش کشيدند!
لطفاً مطلبتون رو تو اتاق زير وارد كنيد ........ http://ammar19.parsiblog.com/Rooms/605/%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1+%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A+%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/
+ قابل توجه اون دوست عزيزمون!
رزگل
90/3/11
رزگل
:)) خوب بود
+ قابل توجه
+ قابل توجه!
+ از دوستان کمال تشکر را دارم که همکاري نمي کنند! لطفاً به اتاق" بهترين جمله اي کهمي توانيم به مادرمان بگوييم:" سري بزنيد.
+ "بهترين جمله اي که مي توانيم به مادرمان بگوييم" به اين اتاق سري بزنيد و جملات خود را به اشتراک بگذاريد. شما هم سهمي در خوشحال کردن مادر دوستانتان داشته باشيد.
+ "بهترين جمله اي که مي توانيم به مادرمان بگوييم" به اين اتاق سري بزنيد و جملات خود را به اشتراک بگذاريد. شما هم سهمي در خوشحال کردن مادر دوستانتان داشته باشيد.
+ گوش کن،جاده صدا مي زند از دور قدم هاي ترا./ چشم تو زينت تاريکي نيست . /پلکها را بتکان، کفش به پاکن، و بيا. و بيا تا جايي، که ماه به انگشت تو هشدار دهد/ و زمان روي کلوخيبنشيند با تو/ و مزامير شب اندام ترا، مثل يک قطعه آواز به خود جذب کنند/ پارسايي است در آنجا که ترا خواهد گفت: /بهترين چيز رسيدن به نگاهي است که از حادثه ي عشق تر است.
mp3 player شوکر
فرصتي براي دوست داشت
رتبه 0
0 برگزیده
94 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top