قرمز سبز آبي خاکستري
«بي گمان ابراهيم (خود به تنهايي) امتي مطيع خداوند وپاكدين بود و از مشركان نبود .»، روايت شده است كه وي آموزگار نيكي ها بود . [در تفسير سخن خداي متعال]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت