قرمز سبز آبي خاکستري
از شهوت پنهان بپرهيزيد : دانشمند دوست دارد كه كنارش بنشينند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت