قرمز سبز آبي خاکستري
از امام رضا عليه السلام پرسيده شد : آيا مردم مي توانند پرسيدن از چيزي را كه بدان نياز دارند واگذارند؟ فرمود : نه . [يونس بن عبدالرحمان از برخي يارانش]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت