شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ اصرار دارند شعر بنويس! من! مني که حتي حريف چشمانم نشدم بس که فريادت ميزنند... حال ستيز با تمنا قلب و سرکشي قلم ؟! من که توان ندارم فکرش را بکن! چه رسوايي شود غزلي که مطلعش نام تو باشد و مقطع اش تخلص من! ف. ب
سلام،خوبه،احسنت،پيشرفت کرديد،اين روند رو به رشد جاي تحسين داره،استاد مهندس دو مصراع هم براي گفتن ما خالي بزاريد ما که ذوق و هنر سرکارتان را ندارم:) ( مثل هميشه بي نظير:)@};-
{a h=puke}يک فنجان آرامش{/a} سلام اقاي عبدي :).. نفرماييد، ميخونم متن هاتون رو هميشه و بديع هستن، شما که پر کار هستيد هزار ماشالا شکسته نفسي نفرماييد... لطف داريد ب بنده @};- :)
{a h=Neveshthehayeman}جوجه مهندس{/a} شما معلم ادبيات ما هستيد بزرگوار،استاد مهندس،نوشته ما خيلي حساب بياد يه متن حاوي 32 حرف پارسي که بطور تصادقي کنار هم جمع شده و تبديل به متن ساده مي شن،شما جملات رو به اسارت احساس و هنر در مياريد:)
{a h=puke}يک فنجان آرامش{/a} @};-@};-
ساعت دماسنج
خانم مهندس
رتبه 81
15 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top