شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] .نه به انتظار کسي. نه انتظار از کسي خودت براي خودت گل بفرست :) عکس :ف. ب98.7.28
#تبريزي
ياشاسين مهندسي چوخ عزتلي،بيرعمر،:)
{a h=beshnoazdelman}تبريزي{/a} چوخ ساغ اولاسيز قارداش... اوزون عزتي و غرور لي عمر بليزه آرزو الرم@};-
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} :) B-)@};-
#تبريزي
{a h=Neveshthehayeman}جوجه مهندس??{/a} @};-
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
جوجه مهندس😎
رتبه 79
14 برگزیده
145 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top