شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] .نه به انتظار کسي. نه انتظار از کسي خودت براي خودت گل بفرست :) عکس :ف. ب98.7.28
{a h=beshnoazdelman}تبريزي{/a} چوخ ساغ اولاسيز قارداش... اوزون عزتي و غرور لي عمر بليزه آرزو الرم@};-
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} :) B-)@};-
ساعت دماسنج
جوجه مهندس😎
رتبه 81
14 برگزیده
146 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top