شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

Neveshthe

+ [تلگرام] خسته ام بس که رو به تو چرخيدم و تو بازبي اعتنا رفتي.. از شرق به غرب... نگاه دور و سردت بس نبود؟ پشت کوه قايم شدنت ديگر چيست؟ بيزارم که تو باشي و من نبينمت...لعنت به اين ابر هاي حسوود...لعنت ...اين بار قد ميکشم تاخود اسمان ..ميخواهم روشناييت چشمم رابزند..ميخواهم در اغوش بگيرم تو را ....ميدانم.....اخر اين دوست داشتن به قيمت جانم تمام ميشود.. يا از غم فراقت ميميرم يا از ذوق وصالت....#فاطمه_باقرزاده
Neveshthe
متن و عکس:ف.ب
بسي زيبا
Neveshthe
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} {a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} {a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} ممنونم لطف داريد
{a h=Neveshthehayeman}Neveshthe{/a} @};-
مبارز..
منم يک متن براي آفتابگردان تو دفترم نوشتم ولي فکر کنم برعکس شما باشه .. بسيار زيباست عزيزم@};-
Neveshthe
مرسي مث هميشه لطف داريد
ساعت ویکتوریا
Neveshthe
94 امتیاز
1 برگزیده
78 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
Neveshthe عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top