شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

Neveshthe

+ [تلگرام] خسته ام بس که رو به تو چرخيدم و تو بازبي اعتنا رفتي.. از شرق به غرب... نگاه دور و سردت بس نبود؟ پشت کوه قايم شدنت ديگر چيست؟ بيزارم که تو باشي و من نبينمت...لعنت به اين ابر هاي حسوود...لعنت ...اين بار قد ميکشم تاخود اسمان ..ميخواهم روشناييت چشمم رابزند..ميخواهم در اغوش بگيرم تو را ....ميدانم.....اخر اين دوست داشتن به قيمت جانم تمام ميشود.. يا از غم فراقت ميميرم يا از ذوق وصالت....#فاطمه_باقرزاده
Neveshthe
97/11/2
Neveshthe
متن و عکس:ف.ب
بسي زيبا
Neveshthe
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} {a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} {a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} ممنونم لطف داريد
{a h=Neveshthehayeman}Neveshthe{/a} @};-
مبارز..
منم يک متن براي آفتابگردان تو دفترم نوشتم ولي فکر کنم برعکس شما باشه .. بسيار زيباست عزيزم@};-
Neveshthe
مرسي مث هميشه لطف داريد
سلام.خوب بود.
Neveshthe
{a h=parsivane}گروه پارسي ياريها{/a} ممنون استاد=)
Neveshthe
{a h=pershang}عارفانه هاي يک دوست{/a} ممنون استاد لطف داريد @};-
چراغ جادو
Neveshthe
رتبه 88
6 برگزیده
125 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top