قرمز سبز آبي خاکستري
بارالها ! ترس از كيفر موعود را روزي ما گردان ...و ما را نزد خود، از توبه كاراني قرار ده كه محبّتت را بر آنان مقرّر داشتي و بازگشتشان را به فرمانبري ات پذيرفتي، اي عادل ترين عادلان! [امام سجّاد عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت