شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ سلام... قاپ پنجره اي :)
چه قشنگ
به به.. پنجره‌اي رو به بهشت.. بسيار دل‌انگيز :)
قشنگ ديدين، :)
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} :) اوهوم
سلام چه جاي زيبايي
{a h=shokrekhoda}2شكوه بندگي{/a} اوهوم
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top