شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ برج افکارت را آنقدر بلند بساز تا حذف خيلي از اتفاق ها براي تو راحت باشد زنده ماندن بعضي از اتفاق ها به خاطر اين است که افکار تو آنقدر کوچک است که نمي تواند باعث سقوط اتفاقها شود #عباس_خداداد
زيبا..
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} متشکرم:)
{a h=hidi}هيديکا{/a} ديگه هنرمندم :) ديبيي
{a h=hidi}هيديکا{/a} متشکرم :)
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top