شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ نميدونم چرا هر وقت دريا ميرم دلم ميخاد عکس بگيرم و هر دفع هم ميگم عکس خراب شده و نمي تونه قشنگي دريا رو نشون بده:(

هيچ وقت نميشه زيبايي طبيعت رو تو عکس گنجوند...
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} اوهوم
خيلي هم زيباست=)
آب دريا را اگر نتوان کشيد، هم به‌قدر تشنگي بايد چشيد... براي ما که غنيمته. لطف بزرگيه اونهمه زيبايي محيط زندگيتونو با ما شريک مي‌شين @};-
{a h=jalebonline}گروتالردايناميک{/a} ممنون:)
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} خواهش ميکنم :)
{a h=hidi}هيديکا{/a} ممنونم:)
بدک نيس! من ماسه اي بيشتر دوس تا صخره
{a h=zamenaho}.ضامن آهو{/a} اينجا تنها ساحل سخره اي بابلسر بود=)
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} خو من ماسه اي دوووووووس ماسه اي هم عکس بگيرين خو :(
{a h=zamenaho}.ضامن آهو{/a} عکس داشتم ماسه :)اينجام هست فک کنم
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد {/a} ا من نديدم که!!!!
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top