شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ سلام... دوتا تصوير اول مربوط به کوچه باغمونه :).. تصوير بعدي شاليزار


عالي
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} ممنون:)
زيبا...
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنون:)
{a h=hidi}هيديکا{/a} متشکر :)
سحر-13
خيلي قشنگه آفرين
{a h=quransahar}سحر13{/a} ممنون سحر خانوم:)
زيبا در عين حال هولناک به نظر مياد...تصوير يک و دو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :) شب که ميشه خيلي هولناکه يه مشت سگ و روباه تو کوچه پرسه ميزنن:)
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top