شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ جنازه اش رسيده بود تهران همه منتظر تشييع پيکرش بودند يک پستچي تازه از راه رسيده بود خودش زودتر از نامه اش رسيد.. پدر نامه را داد علي پسر دومش بخواند ...شما را به نماز اول وقت و حفظ ارزش هاي اسلامي سفارش مي کنم.. اينک فرزند شما يکي از علي اکبر هايي ست که به شوق ديدار مولايش عزم ميدان نبرد کرده است.. "ديگر مرا نخواهيد ديد مگر با پيکري خون آلود... امضا جواد شاعري 29/9/1365
@};-
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
چلچراغ شهادت
رتبه 77
19 برگزیده
1684 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top